تهران، جردن، خیابان ناهید غربی، پلاک 57، ساختمان سروش سیما

74862

info@sorooshsima.com

موفق شدن در رسانه های اجتماعی

بررسی کردن راهبردهای ارتباطاتی و تبلیغاتی برای بازاریابی. امروزه شرکت تبلیغاتی برای پیشبرد اهداف خود سعی میکنند حضور پر رنگ تری در رسانه های اجتماعی و فضاهای مجازی داشته باشند

علی رغم معروفیت بیش از پیش رسانه های اجتماعی به عنوان یک پلتفورم برای ارتباطات و تبلیغات ,، تحقیقات اندکی ، استفاده از ارتباطات در این پلتفورم ها را از هردوی چشم انداز برند و مصرف کننده بررسی می کنند.

در حالی که شرکت های تبلیغاتی و خرده فروشان زیادی نشان می دهند که رسانه های اجتماعی یک کانال ارتباطات مهم برای کسب و کارشان است، اما اکثرشان از بهترین راه ها برای جلب کردن و ارتباط برقرار کردن با مخاطب از طریق ارتباطات رسانه های اجتماعی آگاه نیستند.

با بیش از 65 میلیارد کسب و کار که از صفحه فیسبوک استفاده می کنند شرکت تبلیغاتی تا با مصرف کنندگان ارتباط برقرار کنند, این پلتفورم مسلط رسانه های اجتماعی بیش از پیش به عنوان بازاریابانی که می کوشند تا مشتریان را از طریق محتوای رسانه های اجتماعی جلب کنند شلوغ شده است. درک کردن نقش تلاش های ارتباطات بازاریابی توسط خرده فروشان در پلتفورم های رسانه های اجتماعی مانند فیسبوک ، یک مضمون مهم در محیط دیجیتال شده است. آژانس تبلیغاتی سعی میکنند دوران رسانه های اجتماعی به خرده فروشان راه های جدید زیادی پیشنهاد می کند تا با مشتریان ارتباط برقرار کرده و آنها را جذب کنند.

رسانه های اجتماعی به عنوان یک پلتفورم ارتباطات و قرار ملاقات

پلتفورم های شبکه بندی اجتماعی به عنوان یک مسیر ارتباطات بازاریابی معروف با بیش از 65 میلیارد کسب و کار در سرتاسر جهان که در سایت رسانه اجتماعی فیسبوک ثبت شده ظاهر شده اند . شرکت تبلیغاتی افزایش چنین پلتفورم هایی یک فضایی ایجاد کرده است که در آن مشتریان دارای دسترسی به تعامل فوری، حلقه های بازخورد متعدد و مکالمات پویا با خرده فروشان  و دیگر مشتریان هستند؛ و بنابراین با خرده فروشان در راهی مرتبط هستند که قبلاً ممکن نبود . خاصیت های تعاملی رسانه های اجتماعی ،مصرف کنندگان را از مشاهده گران منفعل به مشارکت کنندگان فعال تبدیل کرده است و پلتفورم های رسانه های اجتماعی به عنوان یک انجمن ایده آل برای طرفداری مرتبط با برند ، تولید محتوای مشتری-راهبر و نوآوری های محصول ایجاد شده توسط مشتری خدمت رسانی می کنند. در حالی که سایت های رسانه های اجتماعی ، این تجارب مصرف کننده تعاملی را قادر می سازند، و به توسعه تعامل مشتری با برندهای خاص کمک می کنند و در نتیجه ارزش اجتماعی و شبکه را تسهیل می کنند ، اما بررسی مفهومی کمی درباره این وجود داشته است که چطور این تعامل می تواند از طریق تلاش های ارتباطات بازرایابی تسهیل شود.

شاغلین یک موجی از علاقه را در زمینه تعامل انلاین مشتری ایجاد کرده اند، همان گونه که آنها به سرعت ابزارهای رسانه اجتماعی را به عنوان مکانیسم هایی برای تعامل کردن با مشتریان اقتباس می کنند. یک میزان فزاینده ای از وبلاگ ها صنعتی، وب سایت ها و راهنماها روی بهترین شیوه عملی برای بازاریابی رسانه های اجتماعی در 5 سال گذشته پدیدار گشته اند. در حالی که لیست رهنمودها، راهبردها و رویکردها برای تلاشهای بازاریابی رسانه های اجتماعی ظاهراً در بافت صنعت بی پایان بود، تحقیقات آکادمیک و شواهد تجربی در این زمینه همچنان کمیاب هستند. علی رغم علاقه و پتانسیل در حال رشد در کاربرد رسانه های اجتماعی برای مقاصد ارتباطات بازاریابی، تحقیقات آکادمیک کمی در این زمینه خاص وجود دارند مخصوصاً تحقیقاتی که به اینکه چطور دریافت کننده های پیام ، آن پیام ها را درک می کنند مرتبط هستند. جمعیت های برندآنلاین مانند فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، فوراسکور و گوگل پلاس به بازاریابان اجازه می دهد تا پیام های تبلیغاتی قانع کننده را برای محصولات و خدمات ایجاد، اختصاصی سازی و توزیع کنند , البته اثر آن تلاش ها هنوز برقرار می شود که یک زمینه ارزشمند دستاورد این مطالعه را فراهم می کند.

جهت گیری های ارتباطات در رسانه های اجتماعی

درحالی که در اصل به عنوان یک شاخص جهت گیری فروشنده برقرار شده است، مفهوم جهت گیری مشتری و فروش برای مطالعه حاضر مناسب است ، که در طبقه بندی پیام های بازاریابی آنلاین کمک می کند. مفهومی سازی اصیل جهت گیری مشتری و توسعه متناظر  مقیاس جهت گیری فروش-جهت گیری مشتریِ ساکسه و ویتز(1982) از اندازه گیری مفهوم بازاریابی ناشی می شود، یک مفهومی که به عنوان تمایل برای شناختن و درک کردن نیاز ها و خواسته های مشتری، و یک تمایل برای تعدیل کردن هر یک از عناصر بازاریابی تعریف می شوند تا آن نیازها و خواسته ها را تامین کنند. .در طول سه دهه گذشته ، سازمان ها ، مفهوم بازاریابی را پیش برده اند تا ایجاد ارزش با نیازهای مشتری را در ذهن مشتری بگنجانند

 تعدادی از محققان ، اثرات بالقوه جهت گیری مشتری روی متغیرهای فراوانی را کاوش کرده اند که برای هردوی سازمان و کارمندانش بعلاوه مشتریان مهم است. تاثیر جهت گیری مشتری از چشم انداز مصرف کننده بررسی شده است با نتایجی که نشان می دهد که جهت گیری مشتری روی توسعه رابطه مشتری و رضایت و وفاداری او تاثیر می گذارد.تحقیقات محدودی وجود دارد که نقش جهت گیری مشتری در یک بافت آنلاین را بررسی می کنند . بعلاوه هیچ ادبیات موجودی وجود ندارد که نقش سوگیری مشتری در شبکه های اجتماعی آنلاین را بررسی کند، که یک زمینه مهمی است که شامل هردوی بازاریاب برای ارتباطات مصرف کننده و ارتباطات مصرف کننده به مصرف کننده می شود.

درحالی که در اصل به عنوان یک شاخص جهت گیری فروشنده برقرار شده است، مفهوم جهت گیری مشتری و فروش برای مطالعه حاضر مناسب است، که در طبقه بندی پیام های بازاریابی آنلاین کمک می کند.

مفهومی سازی اصیل جهت گیری مشتری و توسعه متناظر  مقیاس جهت گیری فروش-جهت گیری مشتریِ ساکسه و ویتز(1982)از اندازه گیری مفهوم بازاریابی ناشی می شود، یک مفهومی که به عنوان تمایل برای شناختن و درک کردن نیاز ها و خواسته های مشتری، و یک تمایل برای تعدیل کردن هر یک از عناصر بازاریابی تعریف می شوند تا آن نیازها و خواسته ها را تامین کنند.در طول سه دهه گذشته ، سازمان ها ، مفهوم بازاریابی را پیش برده اند تا ایجاد ارزش با نیازهای در ذهن مشتری را بگنجانند.به چنین سازمان هایی که خودشان را درک می کنند و روی خدمت رسانی به نیازهای مشتری متمرکز شده اند گفته می شود که دارای یک جهت گیری مشتری است؛ انجام دادن فعالیت های کسب و کاری که به جای یک جهت گیری فروش، ارزش مشتری را افزایش می دهد, ساکسه و ویتز(1982) فروش جهت گیری شده مشتری را به عنوان درجه ای که فروشنده ، مفهوم بازاریابی را توسط سعی کردن برای کمک به مشتریانش بکار می بندد تا تصمیم خریدی را اتخاذ کنند که نیازهای مشتری را تامین خواهد کرد، تعریف می کنند.

یک تعدادی از محققان ، اثرات بالقوه جهت گیری مشتری روی متغیرهای فراوانی را کاوش کرده اند که برای هردوی سازمان و کارمندانش بعلاوه مشتریان مهم است. تاثیر جهت گیری مشتری از چشم انداز مصرف کننده بررسی شده است با نتایجی که نشان می دهد که جهت گیری مشتری روی توسعه رابطه مشتری و رضایت و وفاداری او تاثیر می گذارد .تحقیقات محدودی وجود دارد که نقش جهت گیری مشتری در یک بافت آنلاین را بررسی می کنند.بعلاوه هیچ ادبیات موجودی وجود ندارد که نقش سوگیری مشتری در شبکه های اجتماعی آنلاین را بررسی کند، که یک زمینه مهمی است که شامل هردوی بازاریاب برای ارتباطات مصرف کننده و ارتباطات مصرف کننده به مصرف کننده می شود.

امروزه مشتریان و شرکت های تبلیغاتی به طور چشم گیری خود را هم راستا با فن آوری ارتباطی دنیا تغییر میدهند. طی تحقیقاتی که اخیرا توسط موسسات تحقیقاتی مختلف تهیه شده است ، میزان تاثیر شبکه های اجتماعی بر خرید و فروش های اینترنتی چشم گیر بوده است Facebook و Pinterest  در این بررسی ها عمده ترین نقش را داشته اند. در سال های اخیر توسط آگهی های پست شده در این دو شبکه اجتماعی خرید و فروش های اینترنتی بسیاری شکل گرفته اند. خرده فروشی های آنلاین توانسته اند جای خود را در این شبکه ها بین افراد روز به روز پر رنگ تر کنند. آمار نشان دهنده ی درآمد های میلیارد دلاری است که این رقم نشان از قدرت شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیک است چرا که از سال 2012 تاکنون این رقم رشد 60 درصدی داشته است. در نتیجه شبکه های اجتماعی تحولی عظیم در عرصه کسب و کار و بازاریابی اینترنتی به وجود آورده اند. با گسترش روزافزون شبکه های اجتماعی و جایگاه محکمی که در بین افراد جامعه پیدا کرده اند، این شبکه ها در واقع جانی تازه به تجارت بخشیده اند.

شما هم میتوانید همراه شرکت تبلیغاتی سروش سیما باشید در تمام زمینه های تبلیغاتی اعم از تبلیغات تلویزیونی،دیجیتال مارکتینگ، برندینگ و… میتوانید به سایت آژانس تبلیغاتی سروش سیما و یا با شماره های شرکت در پایین همین صفحه تماس بگیرید.