نکته ی شماره ۵

در سلسله مطالب تحت عنوان نکات سعی می کنیم خیلی کوتاه و در حد چند کلمه به نکاتی اساسی اشاره کنیم که می توانند نوع نگاه ما به فضای تبلیغات و رقابت در فضای کسب و کار را تغییر دهند.

یکی از مهم ترین مسائل در فضای کسب و کار برند و برندینگ و انجام برندسازی است. در قدم بعد است که به مسائل مختلف در رابطه با کمپین تبلیغاتی شامل تبلیغات در صدا و سیما، تبلیغات محیطی، تبلیغات مطبوعات، دیجیتال مارکتینگ و … می پردازیم.

نکات برندسازینکات برندسازی

انعکاس ارزش برند در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

در این مطلب از مطالب آموزشی آژانس تبلیغاتی سروش سیما می خواهیم به بررسی ارزش برند و انعکاس آن در سیستم مدیریت با مشتری بپردازیم.

امروزه برند ديگر تنها يك ابزار كارامد در دست مديران نيست. بلكه، يك الزام راهبردي است كه سازمانها را در جهت خلق ارزش بيشتر براي مشتريان و ايجاد مزيتهاي رقابتي پايدار كمك ميكند و تنها برندهايي ميتوانند در اين شرايط براي شركت يا كسب وكارهاي تجاري ايجاد مزيت كنند كه با خواسته‌ها و انتظارات مشتريان تطابق داشته باشند. در این مقاله سروش سیما به بررسی رابطه ارزش ویژه برند و مدیریت ارتباط با مشتری پرداخته و ابعاد آن را برای پیاده سازی به روشنی تشریح کرده است.

کوین کلر به عنوان مطرح ترین نظریه پرداز مدرن در حوزه ی برندسازی، ارزش ویژه برند از دیـدگاه مشـتری را واکنـش مشـتری بـه اسـتراتژی بازاریابـی هنگامی که مشـتریان از برند متنوعی آگاهی دارند میداند. دلیل شـهرت ارزش ویژه برنـد، نقـش اسـتراتژیک و مهـم ارزش ویـژه ی برند در کسـب مزیـت رقابتی و تصمیمات مدیریت اسـتراتژیک اسـت . براساس یک تحقیق، ۸۰ درصد دارایی های شرکت های بزرگ جهان و بنگاه های اقتصادی را دارایی های نامشهود و ارزشهای معنوی تشکیل میدهد.

ارزش برند به اثرات بازاریابی یا نتایج بازاریابی اشاره دارد که دارندگان برند محصول در مقایسه با آنهایی که اگر محصول مشابه نام تجاری را نداشته باشند چه مزایایی دریافت میکنند.

وفاداری مشتریان به برند

یکی از جنبه های اصلی ساختار برند این است که مشتریان خود را با ثبات حفظ کند مشتریان در آغاز یک خرید امتحانی از محصول با علامت تجاری ویژه می کنند و پس از رضایت از آن به تکرار خرید همان علامت تجاری یا مارک مایل می شوند زیرا به آن محصول آشنا و مطعئن هستند یک مشتری می تواند تجربه ی خوب یا بد خود را با یک برند با سایر مشتریان و البته سرنخ ها را  به اشتراک بگذارد. در صورت پیاده سازی استراتژی وفادارسازی مشتری و در صورت وفادار بودن مشتری، او می تواند از شرکت حمایت کند.

از آنجایی که  پنج درصد رشد در حفظ مشتری، می‌تواند منجر به افزایش ۲۵ تا ۹۵ درصدی در سودآوری شرکت شود(بر اساس آمار سایت HBS9) وفاداری به مارک (برند) هدف نهایی و غایی شرکتی است تا مشتریان وفادار بعنوان یک دارایی رقابتی حفظ شوند. وفاداری مصرف کنندگان منجر به افزایش سهم بازار و کاهش حساسیت به قیمت در بین مصرف کنندگان می شود و در نهایت سودآوری شرکت را تعیین می کند.

انعکاس ارزش برند در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری و تاثیرگذاری بر ارزش ویژه برند

تداوم حيات سازمانها در عمل منوط به شناخت كامل مشتريان در بخشهاي مختلف بازار، شناسايي نيازهاي بالفعل و بالقوة مشتريان و در گامي جلوتر، حتي تعريف و ايجاد نيازهاي جديد براي مشتريان است. هدف از مدیریت ارتباط با مشتری سفارش سازی با توجه به نیازها و علایق مشتریان است تا از این طریق زمینه تأثیرگذاری روی ابعاد ارزش ویژه برند و در نهایت، وفاداری در مصرف کننده ایجاد شود. این امر تأثير مثبتي بر  كيفيت ارتباط بر ارزش دورة عمر مشتري دارد.

نقش CRM تنها برای ایجاد گفتمان معنی دار و سودآور با مشتری نیست، بلکه ایجاد ارتباط احساسی و احساس وابستگی به یک خانواده بزرگ نیز جزو اهداف آن است. این ارتباط مدیریت شده سبب ایجاد زنجیره ارزشی میشود که ارتقا این زنجیره موجب بهبود و انعطاف پذيري فرايند كاري، افزايش مهارت كاركنان، شفاف سازي سياستها و روشهاي اداري، تثبيت ارتباطات سودمند با مشتري، كاهش هزينه هاي توزيع و ترويج، افزايش قدرت رقابت، بازگشت سريع سرمايه و در نهايت افزايش بهره وري است.

 ایجاد استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان:

همه ارزش هایی که درباره برند وجود دارد باید در تمام ارتباطات با مشتری هماهنگ شود و یا انتشار یابد. دلیل اینکه همه کانال های خروجی سازمان یک پیام پیوسته را تکرار می کنند، این است که  ارزش های برند میان مشتریان به صورت عمده  ایجاد شود. راه حل CRM در دستیابی به این سازگاری کمک کرده تا ردیابی تمام ارتباطات بین کسب و کار و مشتریان به آسانی صورت گیرد.

داشتن استراتژی های ساختاریافته برای ارتباط با مشتریان و وجود یک پلن مدیریت ارتباط با مشتری، علاوه بر کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری با تثبیت وفاداری مشتریان همراه است. مشتریان هنگامی که توجه بیشتر به خود را شاهد میشوند، تلاش میکنند آگاهی بیشتری نسبت به برند پیدا کنند و ارزش های آن را یادآور شوند.

بر اساس تحقیقات سال ۲۰۱۵ کمپانی marketsandmarkets (این کمپانی یکی از بزرگترین کمپانی های تحقیق بازار دنیاست)، پیش بینی می‌شود كه حجم سرمایه گذاری شرکت ها در بازار “مدیریت ارتباط با مشتریان”، از ۱٫۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۴٫۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید.

این حجم از سرمایه گذاری رو به رشد در شرکت های جهانی نشان از استراتژی تمرکز و حفظ مشتری دارد. در چندین سال اخیر استقرار استراتژی و سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های ایرانی هم مورد توجه قرار گرفته است.

ابعاد موفقیت  ارتباط با مشتری:

یک ‌بررسی‌ جامع در ‌رابطه با‌عناصر‌ مؤثر ‌بر ‌استقرار‌CRM  نتیجه ‌میگیرند ‌که‌ موفقیت CRM بستگی ‌به‌ چهار‌عامل،‌ توجه ‌به مشتریان ‌اصلی ‌و ‌کلیدی، ‌سازماندهی ‌فرآیندهای‌ کسب ‌و‌کار،‌ توجه ‌به ‌مدیریت‌ دانش ‌و‌ برخورداری ‌از ‌فناوریهای ‌مدرن ‌و ‌به روز دارد.

۱- تمرکز بر مشتریان اصلی و کلیدی: تمرکز بر‌مشتریان ‌کلیدی ‌شامل ‌توجه ‌شدید‌ خدمات ‌سفارشی‌ میباشد‌ که ‌خود ‌از ‌بخشهایی ‌از‌جمله ‌بازاریابی ‌مشتری‌ مدار،‌ ارزش‌چرخه‌ عمر‌مشتری،‌ سفارش سازی ‌و ‌بازاریابی ‌تعاملی‌ تشکیل ‌شده‌ است.

 

۲- سازمان CRM: اجرای ‌فرایند ‌CRM مستلزم‌ ایجاد تغییر‌در‌نحوه ‌سازماندهی، ‌ساختار‌ و فرایندهای ‌کسب‌و‌کار ‌میباشد. پس بایستی ‌ساختار ‌سازمانی، ‌تعهد سازمانی مدیریت ‌منابع ‌انسانی ‌مورد‌ توجه ‌قرار‌گیرند‌.

۳- مدیریت دانش: مدیریت ‌دانش‌ شیوه ‌جدید‌ برای‌ تفکر‌ در‌مورد ‌سازمان ‌و ‌تسهیم ‌منابع فکری‌ و‌ خالقانه ‌سازمان ‌است. وبه ‌تلاشهایی ‌اشاره ‌دارد‌ که‌ به‌طور ‌سیستماتیک‌ برای‌ یافتن،‌ سازماندهی ‌و‌ قابل‌ دسترس‌ نمودن ‌سرمایه‌های ‌فکری ‌سازمان‌ و‌ تقویت ‌فرهنگ‌ است. دلیل ‌اصلی‌ استقرار مدیریت ارتباط با مشتری ‌شرکت‌ از‌دیدگاه ‌مدیریت‌ دانش،‌خلق،‌انتقال ‌و‌ کاربرد ‌دانش‌ می‌باشد.‌

مدیریت دانش ‌را‌ می‌توان‌ از‌طریق ‌درك ‌تجارب‌ و‌ مطالعات ‌مشتری ‌کسب ‌نمود.‌ جنبه های‌ اصلی  ‌مدیریت‌ دانش ‌شامل‌ خلق‌ دانش، ‌به‌اشتراك‌ گذاردن‌ دانش‌ و ‌پاسخگو ‌بودن‌ میباشد.

۴- CRM مبتنی بر تکنولوژی: استفاده‌ از‌نرم افزارهای ‌CRM شرکت‌ها را‌ قادر‌میسازد‌ تا‌ خدمات‌ سفارشی‌ را ‌با‌کیفیت ‌بالاتر ‌و‌هزینه ‌کمتر‌ارائه ‌نمایند. همچنین موجب ‌میشود ‌تا ‌کارکنان‌ در‌نقاط  ‌تماس ‌با‌ مشتریان ‌بهتر‌عمل ‌کرده و کمک به شرکت جهت بهبود کارایی  و اثربخشی فرآیندهای درگیر در روابط مشتری راارائه می نمایند. البته  تنها اتکا به  CRM در درجه اول از نظر تکنولوژیکی اشتباه است. راهبرد  اصلی  CRM به عنوان یک فرآیند است که به جمع آوری اطلاعات زیادی در مورد مشتریان، فروش، اثربخشی بازاریابی، پاسخگویی و روند بازار کمک می کند.

اگر چنانچه در رباطه با فرایند برندسازی و ایجاد کمپین تبلیغاتی در جهت برندینگ سوالاتی دارید می توانید با شماره های سروش سیما در پایین سایت تماس برقرار کنید و یا شماره تماس خود را برای ما بفرستید تا در اولین فرصت از مشاوره ی کارشناسان ما به صورت رایگان بهره مند شوید.

۷ گام که از محصول شما یک برند در ذهن مردم می‌سازد

 زمانی که شما شروع به ساختن برند خود می‌کنید، باید در نظر داشته باشید که برند فقط یک لوگو نیست، نام و لوگو شرکت تنها نمادهایی ثانویه از آن برند هستند، برند همان چیزی است که مردم به آن از شرکت شما فکر می‌کنند و احساسی است که از دیدن و شنیدن آن دارند، داشتن ویژگی‌های ساختاریافته توأم با خلاقیت و استراتژی می‌تواند برندی موفق ایجاد کند، ۷ گامی که برای ایجاد برند باید انجام پذیرد شامل موارد زیر است:

۱- شناسایی مخاطبان مورد هدف

اولین گام برای برندسازی شناختن مخاطبان است، شاید فکر کنید برندینگ به معنی دست‌یابی به کل سهم بازار است، اما این‌گونه نیست، این نکته را به یاد داشته باشید که هرچند دایره مخاطبان شما بیشتر باشد، برآورده کردن خواسته‌های بالقوه آن‌ها سخت‌تر است. شما بعد از انتخاب هدف و برگزاری جلسات طوفان فکری باید مخاطبان را با دقت بشناسید و مواردی از قبیل سن، جنس، محل زندگی و تحصیلات و مشاغل آن‌ها را لیست کنید.

 ۲- تحقیق در مورد مشتریان هدف

حالا که مخاطبان هدف خود را شناختید، به دنبال دیگر اطلاعات کیفی که در توسعه برندسازی به شما کمک می‌کند باشید.

David Klow، روانکاو و صاحب مرکز مشاوره‌ی Sky light در شیکاگو، معتقد است که هر یک از ما به سمت برندی کشیده می‌شویم که یک نیاز اصلی ما را برطرف کند. تئوری سلسله‌مراتب نیازهای مازلو بیان می‌کند که هریک از افراد در طول زندگی خود به دنبال رفع نیاز مشخصی هستند و در هر زمان نیاز خاصی بر آن‌ها غالب می‌شود. آن‌ها با برطرف شدن یک نیاز، به سمت نیاز دیگر می‌رود تا زمانی که فرد به بالاترین نیاز خود یعنی خودشکوفایی دست پیدا کند و به دنبال کشف استعدادهای خود باشد. David Klow معتقد است که برندهایی که دنباله‌رو سلسله‌مراتب مازلو باشند، می توانند علاوه بر نیازهای اولیه، سایر نیازهای اصلی آن‌ها ازجمله بالاترین نیاز، یعنی میل به خودشکوفایی را برآورده کنند. در نتیجه علاوه بر توجه به بازار هدف، باید به این مطلب نیز دقت کنید که نیازهای مخاطبان در چه سطحی قرار دارد وبرند شما چگونه می‌توانند نیازهای بیشتری از افراد را ارضاء کند.

هرچقدر بیشتر در مورد نیازهای کیفی مخاطبان خود بدانید، بیشتر توانایی برآورده کردن خواسته‌های آن‌ها را خواهید داشت، برای آگاه شدن از نیازهای آن‌ها در میان آن‌ها باشید وارزش ها و عادات و رفتار آن‌ها را بشناسید و با آن‌ها تعامل کنید، می‌توانید با یک تیم تحقیقاتی در میان مردم بروید با فروشنده‌ها ارتباط برقرار کنید و رفتارهای منجر به خرید مخاطبان خود را به‌دقت بسنجید. گاها با سوالات هوشمندانه یا رفتارهای سورپرایز کننده تلاش کنید نیازهای پنهان آن‌ها را برملا و سپس بعدها طی مراحل برند سازی آن را تبدیل به نقطه تمایز برند خود کنید.

۳- ایجاد جایگاه قوی از برند در ذهن مصرف‌کننده

 چگونه یک برند را در برابر رقبای خود قرار دهید، موقعیت‌یابی برند عبارت است از موقعیتی که شما می‌خواهید در ذهن مصرف‌کننده داشته باشید، شما می خواهید مشتریان هدف زمانی که به شما فکر می‌کنند، چه مزایایی خاص از محصولتان در ذهن شما باشد، جایگاه برند منعکس‌کننده ارزش و مزایایی است که برای مصرف‌کننده ایجاد می‌کند و در راستای اهداف تجاری شماست. پس اگر جایگاه ایدئال برای برند خود در نظر گرفتید، حتماً به امکان‌سنجی و مسیریابی آن بپردازید تا یک برند رؤیایی تنها در ذهن خود نسازید، بلکه یک جایگاه قابل‌باور در ذهن مشتری بسازید.۷ گامی که به شما کمک می‌کند تا جایگاه قوی در ذهن مخاطب داشته باشید شامل:

  1. شناسایی مجموعه‌ای از محصولات رقابتی
  2. شناسایی ویژگی‌های تعیین‌کننده
  3. جمع‌آوری اطلاعات مربوط به نظرات مشتریان درباره محصولات موجود در محیط رقابتی
  4. تجزیه‌وتحلیل موقعیت فعلی محصولات در محیط رقابتی
  5. تعیین برترین ترکیب ویژگی‌ها ازنظر مشتریان
  6. بررسی ارتباط میان‌برتری های بخش های بازار با موقعیت فعلی محصولات
  7. تهیه گزارش جامع به‌منظور کمک به فرایند طراحی استراتژی بازاریابی

۴- بیان مأموریت برند

ایجاد جایگاه برند، به شناسایی ارزش‌های کلیدی برند که با خواست و نیازهای مخاطبان مطابقت دارد کمک می‌کند، اما مخاطب بالقوه برند تمایل زیادی به اعتماد به برند دارد، بیانیه مأموریت برند، اساساً ارزش‌هایی که شرکت می‌تواند به مشتریاش بدهد را به‌طور خلاصه و مفید بیان می‌کند.

۵- طراحی لوگو وتگ لاین

 لوگو و تگ لاین خلاقانه‌ترین بخش ماجراست، این کار باید باظرافت بسیار توسط بهترین طراحان گرافیست و بهترین کپی رایترها انجام شود، حتی اگر ماه‌ها و هفته‌ها به طول انجامد، عجله نکنید. به طراحان فرصت کافی دهید تا مدت‌ها برای طراحی المآن‌های شما زمان بگذارند و لوگو شما را با دقت تمام مطابق ویژگی‌ها و رسالت برند شما طراحی کنند.

تگ لاین برند به‌منظور خلق تأثیر ماندگار و دراماتیک ساخته می‌شوند تا به برجسته سازی و متمایزتر کردن برند و محصول نسبت به رقبایش شوند. تگ لاین ها یا شعار علاوه بر پیوستگی عمقی با ذات برند شما، باید منعکس‌کننده مأموریت شما نیز باشد. پس به‌وضوح مأموریت برند خود را برای کپی رایترها توصیف کنید تا تگ لاینی خلاقانه برای جذب مخاطبان بیشترطراحی کنند. نکته مهم که باید در شعار شما وجود داشته باشد و شما از کپی رایتر خود بخواهید نوشتن تگ لاینی است که افراد را دعوت به انجام فعالیت‌های خاص متناسب با برند کند.

۶- ساخت پیام آسانسوری از برند

باید یک نطق آسانسوری از برند خود برای جذب مشتری و یا ایجاد ارتباط خود آماده کنید، معرفی مأموریت، شعار، ارزش ها و صاحبان برند در نطق آسانسوری گنجانده شود، هنگام نوشتن نطق آسانسوری باید دقت کنید که این ارائه بتواند پیوند احساسی بین مخاطب و برندشما ایجاد کند و او را کاملا جذب کند.

 ۷- ایجاد نقطه تمایز برند

نقطه تمایز برند، درجه‌ای از تمایز که برند شما توجه مشتری را برای خرید جذب می‌کند، بر طبق تئوری همبستگی شبکه، مغز انسان از گره‌های عصبی تشکیل‌شده که هنگام خرید بر اساس رنگ، شکل و مفاهیم و احساسات شروع به فعال‌سازی می‌کنند. نقطه تمایز برند کمک می‌کند مصرف‌کنندگان بعد درگیری ذهنی ارتباط پایداری با برند برقرار کنند و درنهایت آن را بخرند به همین دلیل ایجاد نقطه تمایز برند بسیار مهم است، از سوی دیگر احساس برند، (گره‌های احساسی در مغز) بسیاری از نام‌های تجاری را که در ذهن ما ایجاد می‌کنند، شکل می‌دهد و اثرات طولانی‌مدت در تصمیم‌گیری ما در هنگام خرید محصولات مارک دارد. اعتقاد روانشناس Antonio Damasio به این نکته پی می‌برد که “ما به ماشین فکر نمی‌کنیم. ما احساس می‌کنیم ماشین‌ها را در فکرمان هستند. پس علاوه بر کیفیت و قیمت به موارد دیگر که شمارا در ذهن مخاطب متمایز می‌کند، ازجمله خلاقیت تمرکز کنید.

گام‌های بالا برای ساخت یک برند فوق ضروری هستند، هرگز نباید به خاطر مسائلی چون کمبود زمان و بودجه در ظرافت ساخت برند خود کوتاهی کنید، چراکه نادیده گرفتن و ضعف در انجام هر یک از موارد موجب می‌شود، شما دیگر برند نباشید.

داستان برند «آئودی»

در این پست می خواهیم با یک اینفوگرافیک داستان برند آئودی را بررسی کنیم و ببینیم کار این برند از کجا شروع شد و چگونه توانست به موفقیت چشمگیر برسد.

آئودی برند اتومبیل‌سازی تمام‌عیار است، این شرکت نه‌تنها می‌خواهد لاکچری باشد، بلکه همیشه فوق‌العاده کاربردی، ایمن و پیشرو بودن در تکنولوژی خود را اثبات کرده است. این برند با احساس مردم به‌خوبی ارتباط برقرار می‌کند و برای آن‌ها تبلیغات‌های فوق‌العاده ملموس و همراه بازندگی روزانه آن‌ها می‌سازد. در مجموع می توان اینگونه گفت که فرایند برندسازی این شرکت بسیار اصولی بوده و کمپین های تبلیغاتی به خوبی توانسته اهداف مورد نظر این شرکت را به اجرا بگذارند.

مرور نحوه ی موفقیت یک برند، مثل همین برند آئودی یا دیگر برند های موفق دنیا، نقشه ی راهی برای ما هستند تا بفهمیم باید با چالش های مختلف به چه شکل برخورد کنیم.

در پایان نظر خود را راجع به این برند و موفقیت های آن با آژانس تبلیغاتی سروش سیما در میان بگذارید.

داستان برند «ردبول»

در این پست می خواهیم با یک اینفوگرافیک داستان برند ردبول را بررسی کنیم و ببینیم کار این برند از کجا شروع شد و چگونه توانست به موفقیت چشمگیر برسد. برندسازی این شرکت یکی از الگو های حاضر برای آموزش انتخاب شعار و فعالیت برندسازی است. قطعا با مطالعه ی این اینفوگرافیک نکات بسیار آشنایی را در آن می بینید و به یاد تبلیغات تلویزیونی و غیر تلویزیونی و کمپین های تبلیغاتی موفق این برند خواهید افتاد.

در پایان نظر خود را راجع به این برند و موفقیت های آن با آژانس تبلیغاتی سروش سیما در میان بگذارید.

 

اینفوگرافیک داستان برند ردبول

کمپین تبلیغاتی شرکت برزیلی Crispim+Veiga در «روز آگاهی سیاهان»

روز آگاهی سیاهان مناسبتی است در تقویم کشور برزیل که طبق آن مردم برزیل در ۲۰ نوامبر هر سال توجه خاصی به حق و حقوق سیاه پوستان این کشور و مسائل اجتماعی مرتبط به آن ها دارند. نمونه تبلیغاتی هم که مشاهده می کنید مربوط به یک کمپین تبلیغاتی اجرا شده توسط شرکت کریسپیم و ویگا می باشد.

اگر بخواهیم این حرکت را از دیدگاه بازاریابی و برندسازی نگاه کنیم چند نکته دارد. اول اینکه می بینیم یک آژانس تبلیغاتی چگونه با مفهوم این روز و مناسبت آن اقدام به خلق یک کمپین تبلیغاتی خلاقانه می کند.

یکی دیگر از نکات قابل توجه این است که اگر چه این تبلیغات به صورت پوستر طراحی شده اند، لزومی ندارد که حتما به صورت تبلیغات محیطی کار شوند . می توان این پوستر ها را در فضای مجازی و به صورت دیجیتالی منتشر کرد و قطعا نتیجه ای که این روش تبلیغاتی می گذارد به مراتب بیشتر از دیگر روش ها خواهد بود. درواقع بنا بر تحقیقات مختلفی که صورت گرفته می توان گفت که رفته رفته اینترنت و تبلیغات در فضای مجازی بیشترین تاثیر گذاری و مخاطب را از آن خود می کند.

کمپین تبلیغاتی شرکت برزیلی Crispim+Veiga در «روز آگاهی سیاهان»کمپین تبلیغاتی شرکت برزیلی Crispim+Veiga در «روز آگاهی سیاهان»کمپین تبلیغاتی شرکت برزیلی Crispim+Veiga در «روز آگاهی سیاهان»

برند و برندینگ چیست و مراحل انجام برندسازی چگونه است؟

در طول سالیان گذشته همواره بین کسانی که در بازار فعالیت می کرده اند رقابتی برای فروش بیشتر و تصاحب بخش بزرگتری از بازار وجود داشته و این رقابت در طول زمان باعث به وجود آمدن روش های جدید برای معرفی محصولات شده است طوری که هر چه پیش می رویم با تغییرات زندگی ما نحوه ی فروش و حضور در بازار هم برای بسیاری از کسب و کار ها تفاوت پیدا کرده و نحوه ی معرفی و تبلیغات محصولات نیز متفاوت شده ولی اصول و مفاهیم ارائه محصول و تصاحب بازار چیزی است که هیچ گاه تغییر نکرده، اگر چه حتی روش های انجام آن ها تغییر کند. یکی از اصول اساسی بازار که همواره مطرح بوده و نه تنها از اهمیت آن کم نشده که اهمیت بیشتری نیز پیدا کرده ایجاد برند برای محصولات است. در واقع در دوره ای که همه ی ما با هجمه ی تبلیغات شدید محصولات مختلف روبرو هستیم موضوعی باعث موفقیت یک محصول نسبت به دیگری می شود میزان ارزش برند آن است. کارکرد برند به این شکل است ما در برندینگ می خواهیم روندی را طی کنیم که در نهایت به ایجاد نوعی رابطه ی وفاداری و طرفداری ختم می شود که در نتیجه در شرایط حتی نابرابر مخاطبان، خرید از ما را به دیگران ترجیح می دهند. ذکر این نکته ضروری است که در اصل مفهوم برندینگ و برندسازی متفاوت است. برندسازی به مجموعه فعالیت هایی که جهت شناخته شدن برند انجام می گیرد گفته می شود در حالی که برندینگ مفهومی بزرگتر است و به معنای همه ی کار ها از ایجاد و ساخت یک برند تا ایجاد یک شخصیت برای برند و استراتژی برند و در نهایت تبلیغات و شاناسندن برند به مخاطبان می باشد. در این نوشته به منظور جلوگیری از اشتباه هر گاه از کلمه برندسازی استفاده کنیم منظورمان همان برندینگ خواهد بود.

برند چیست؟

کسی که می خواهد محصولی را وارد بازار کند چه این محصول یک کالا باشد چه خدماتی خاص باشد و یا حتی اطلاعات به خوبی از اهمیت داشتن برند خاص خود آگاه است. با ایجاد برندی قوی نیاز شما به تبلیغات بسیار کم می شود به طوری که دیگر نیاز ندارید مثل رقبای خود به تبلیغ محصولات خود بپردازید و تنها هزینه تبلیغات برند برای شما وجود دارد، مشتریانی پیدا می کنید که حاضرند در شرایط نابرابر مثلا قیمت بیشتر باز هم شما را انتخاب کنند مثلا در شرایط بد اقتصادی محصولات دارای برند می توانند علیرغم قیمت زیاد فروش خود را داشته باشند و در شرایط بهتر بخش بیشتری از بازار را در دست داشته باشند، میزان فروش و کسب درآمد شما به شکلی در می آید که تقریبا از مقدار مشخصی کمتر نخواهد شد و … پس موضوع داشتن برند و برندینگ مسئله ای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.

برند

در کنار موارد بالا گسترش کار و ایجاد بازار های جدید و منابع درآمدی جدید نیز برای شما راحت خواهد بود زیرا اگر شما برند موفقی که از مقبولیت بالایی برخوردار است را در اختیار داشته باشید به راحتی می توانید وارد حوزه های کاری جدید شوید و در همان شروع کار به پشتوانه ی اعتبار قبلی خود بخشی از بازار را از آن خود کنید، اتفاقی که بسیاری از شرکت ها برای رخ دادن آن زمان زیادی را صرف می کنند و هزینه های زیادی را متحمل می شوند. برای مطالعه مطالب بیشتر درباره ی برند به صفحه ی ویکیپدیا آن مراجعه کنید.

برندینگ یا برندسازی چیست؟

مراحل برندینگ ممکن است از دیدگاه افراد مختلف تفاوت هایی داشته باشد اما در نهایت روند کار برای همه یکسان است. به تمام فعالیت هایی که از ابتدا جهت ایجاد یک برند انجام می دهیم تا جایی که سعی می کنیم این برند را به مخاطبان خود معرفی کنیم و محبوبیت آن را افزایش دهیم برندسازی گفته می شود. در این مسیر هر چه مراحل اول را با وسواس و دقت بیشتر پشت سر بگذاریم در ادامه کار بسیار راحت تری خواهیم داشت در واقع ساخت یک برند و ایجاد شخصیت برای آن به مراتب از تبلیغ و معرفی آن راحت تر است طوری که اگر بتوانید گام های ابتدایی را محکم بردارید برای تبلیغات برند هزینه ی کمتری صرف خواهد شد. نکته ی بسیار با اهمیت در زمینه برندسازی این است که بدانیم فرایند ایجاد و تبلیغ یک برند کاری بسیار تخصصی و مهم است. اگر در انجام هر یک از مراحل آن کار را به روش اشتباه انجام دهید نه تنها باعث موفقیت برند نمی شوید بلکه به برند خود لطمه هم وارد می کنید و برای جبران آن باید هزینه های زیادی پرداخت کنید. قبل از انجام هر کاری مشاوره با متخصصان این حوزه و آژانس های تبلیغاتی را فراموش نکنید.

 

مراحل انجام برندسازی 

برندسازی و برندینگ۱ شخصیت شناسی برند

احساس ما به همه ی برند ها یکسان نیست و تصورات متفاوتی نسبت به هرکدام داریم. دلیل این موضوع این است که هر برندی در حقیقت شخصیت خاص خود را دارد و این شخصیت و روح برند است که با ما ارتباط برقرار می کند. به همین خاطر اولین و مهم ترین مرحله برای برندسازی شناخت شخصیت برند و محصول مورد نظرمان است. هر برندی مانند انسان دارای فاکتور های مشخصی برای معرفی و تجسم است که با آن ها در ذهن افراد شناخته می شود و باید این فاکتور ها را بشناسیم و بر اساس آن ها اقدام به ایجاد شخصیت برای برندمان کنیم.

۲ تحلیل وضعیت رقبا و بازار محصول

دانستن این نکته ضروری است که هر برند در هنگام ورود به بازار دارای رقبایی بالقوه است و هر کدام از این رقبا بخشی از بازار را در دست دارند که می خواهیم سهم خود را از آن ها بگیریم. تحلیل شرایط رقبا و نحوه ی فعالیت آن ها در بازار و همچنین تحلیل شرایط حاکم بر بازار و ظرفیت پذیرش محصول نکته ای بسیار مهم است که در موفقیت یا عدم موفقیت یک برند نقش اساسی دارد. از این روز یکی از مراحل مهم در برندسازی تحلیل بازار و رقبا است.

۳ تحلیل نقاط قوت و ضعف محصول

بعد از آنکه رقبا و بازار را تحلیل کردیم در قدم بعد باید به تحلیل و بررسی محصول خودمان بپردازیم. در این مرحله با شناختی که از ظرفیت های بازار داریم و نکاتی که از محصولات رقبا می دانیم به خوبی می توانیم نقاط قوت و ضعف محصول خودمان را بشناسیم و بدانیم چه مواردی می تواند موجب محبوبیت و مقبولیت محصول ما بشود و چه مواردی می تواند مانع این مسئله باشد. به این ترتیب می توانیم با برنامه ریزی صحیح در جهت رفع نواقص محصول حرکت کنیم و حضوری قدرتمند داشته باشیم.

۴ طراحی المان های بصری (لوگو  بروشور  بسته بندی و …)

حالا زمان آن است که به ظاهر برندمان بپردازیم. المان های بصری همان چیزی است که در ابتدا مخاطبان را به خود جلب می کند و آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. اگر ۳ مرحله قبلی یعنی شخصیت شناسی برند، تحلیل رقبا و بازار و تحلیل نقاط و قوت و ضعف محصول را به خوبی انجام داده باشید حالا می توانید با توجه به اصول طراحی گرافیکی شامل رنگ، اندازه، فونت و … اقدام به طراحی المان های گرافیکی (لوگو، شعار تبلیغاتی، محصولات چاپی و …) کنید.

۵ تعریف چشم انداز و هدف

در این مرحله از یک سو برند خود را با شناخت کافی از محصولات و شخصیت محصولمان ایجاد کرده ایم و از سوی دیگر تحلیل صحیحی از وضعیت بازار و رقبا داریم که در نتیجه حالا می توانیم هدف و چشم انداز مشخصی را در جهت تصاحب سهم مشخصی از بازار تعیین کنیم و در جهت رسیدن به اهداف گام های موثری را با استفاده از اصول مارکتینگ و فروش برداریم.

۶ شروع پروسه تبلیغات و لانچ محصول

بعد از تعریف چشم انداز و حرکت در مسیر رسیدن به اهداف مشخص شده باید از ابزار خود برای بهترین استفاده را ببریم. در این مرحله به نوعی مهم ترین ابزار در جهت شناساندن محصول و تصاحب بازار و سهم تعیین شده تبلیغات است.

از سوی دیگر نوع کمپین تبلیغاتی و تعامل با مخاطبان، نحوه ی رقابت تبلیغاتی با دیگر محصولات و حضور در بازار رقباتی در طول سالیان گذشته تغییرات بسیار زیادی داشته و مسئله ای نیست که بتوان بدون دانش و تجربه کافی در این مسیر حرکت کرد. تبلیغات بخش ها و شاخه های مختلفی دارد و حضور در هر کدام از این بخش ها تخصص خود را می طلبد در نتیجه متخصصین تبلیغات با علم و ابزارهایی که در اختیار دارند می توانند کمک کنند که مخاطبان تعریف شده به صورت متمرکز و هدفمند با سرعت بیشتر و به صورتی موثرتر آنچه را که باید بشناسند. ما در سروش سیما می توانیم شما را در اجرای انواع کمپین های تبلیغاتی شامل تبلیغات در صدا و سیما، تبلیغات در مجلات و روزنامه ها، تبلیغات بیلبورد های شهری، ساخت انواع تیزر و بنر های گرافیکی و خلاق و … یاری کنیم و نتایج به دست آمده از تبلیغات را به حداکثر میزان خود برسانیم.

۷ چرخه اصلاح و بهینه سازی

بعد از طی کردن تمام مراحل قبلی و رسیدن به سهم مشخصی از بازار حالا زمان نگهداری از سهم فعلی و برنامه ریزی برای گسترش آن است. در بازار رقابتی فعلی نباید تصور شود صاحبان بقیه محصولات به سهم خود قانع هستند یا محصول جدیدی نمی تواند بازار را در دست خود بگیرد. مسیر موفقیت نیز همواره به اطلاح و بهینه سازی نیاز دارد تا نقاط قوت بهبود پیدا کنند و نقاط ضعف شناسایی و اطلاح شوند. این پروسه هیچگاه توقف نخواهد شد و به این ترتیب چرخه اصلاح و بهینه سازی که شامل تکرار مراحل ۳ به بعد است مدام باید انجام شود.

آژانس تبلیغاتی سروش سیما یکی از پرسابقه ترین و موفق ترین شرکت های تبلیغاتی در کشورمان است که تاکنون پروژه های موفق زیادی را با همکاری بانک ها و موسسات مطرح کشور به سرانجام رسانده. شرکت های زیادی شناخته شدن و برند بودن خود را با کمک متخصصان ما طی سال های گذشته کسب کرده اند و حالا با دو ویژگی مهم تجربه ی بسیار زیاد و علم به روز می توانیم به شما در رسیدن به اهداف بازاریابی و فروش خود کمک کنیم. برای دریافت مشاوره رایگان از متخصصان حرفه ای سروش سیما می توانید با شماره های ما تماس بگیرید و یا شماره ی تماس خود را از طریق فرم سمت راست سایت برای ما ارسال نمایید تا در سریع ترین زمان ممکن کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.