تهران، جردن، خیابان ناهید غربی، پلاک 57، ساختمان سروش سیما

74862

info@sorooshsima.com

تیزر تبلیغاتی بانک توسعه تعاون

تیزر تبلیغاتی بانک توسعه تعاون ساخته شده در شرکت تبلیغاتی سروش سیما

مسئولان بانک توسعه تعاون در جهت معرفی خدمات بانکداری اینترنتی خود و افزایش استفاده از آن توسط مردم آژانس تبلیغاتی سروش سیما را به عنوان مجری تیزر تبلیغاتی خود انتخاب کردند. روند کار هم به طور خلاصه به این شکل است که بعد از دریافت سفارش و عقد قرارداد، تیم استراتژی سناریویی را برای ساخت و معرفی خدمات بانک توسعه تعاون تهیه کردند و در ادامه تیم تولید تیزر تبلیغاتی را با استفاده از امکانات پیشرفته ساختند. در ادامه هم تیم تدوین نسبت به تدوین تیزر و تهیه نسخه نهایی اقدام کردند. در نهایت این تیزر با هماهنگی سروش سیما در شبکه های تلویزیونی و در ساعت هایی که بیشترین بازخورد ممکن را می توانست داشته باشد به نمایش درآمد. کمپین تبلیغاتی اجرا شده توسط سروش سیما به برندسازی و افزایش اعتماد مردم به بانک توسعه کمک زیادی کرد که نتیجه ی آن همکاری های ادامه دار سروش سیما با این بانک شد به نحوی که حالا حتی در حوزه ی تبلیغاتی دیجیتالی هم انتخاب اول این بانک شرکت سروش سیما می باشد.

در ادامه می توانید یکی از تیزر های تبلیغاتی ساخته شده در سروش سیما را ملاحظه کنید.