Go to Home Page

نمونه کار ها

تیک

تولید محتوای تیک در سوشیال مدیا طرح تبلیغاتی نمونه کارها تیک | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از

ساوین

تولید محتوای ساوین در سوشیال مدیا طرح تبلیغاتی نمونه کارها ساوین | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از

رومی استوک

تولید محتوای رومی‌استوک در سوشیال مدیا طرح تبلیغاتی نمونه کارها رومی استوک | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری

بازرگانی لطیفی

تولید محتوای بازرگانی لطیفی در سوشیال مدیا طرح تبلیغاتی نمونه کارها بازرگانی لطیفی | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با

تیزر تبلیغاتی محصول بارلی

تیزر تبلیغاتی محصول بارلی ساخت تیزر تبلیغاتی یکی از آن دسته کارهایی است که در فرایند تبلیغات وقت زیادی را به خود اختصاص می دهد و حتی ممکن است نیاز به هزینه ی زیادی هم داشته باشد. اینکه چرا فرآیند ساخت تیزر زمان بر است نکته ای است که تقریبا همه به آن اطلاع دارند.

کمپین تبلیغاتی جشنواره فروش مجموعه بازار مبل

کمپین تبلیغاتی جشنواره فروش مجموعه ی بازار مبل این کمپین تبلیغاتی در بستر فضای مجازی و توسط شرکت تبلیغاتی سروش سیما به اجرا درآمد که در انتها نیز تاثیر قابل قبولی بر پروموشن کردن جشنواره بازار مبل داشت. در پایان هم قرعه کشی این جشنواره در برنامه فرمول 1 از شبکه ی اول سیما پخش شد. مراحل

تیزر تبلیغاتی بانک توسعه تعاون

تیزر تبلیغاتی بانک توسعه تعاون مسئولان بانک توسعه تعاون در جهت معرفی خدمات بانکداری اینترنتی خود و افزایش استفاده از آن توسط مردم آژانس تبلیغاتی سروش سیما را به عنوان مجری تیزر تبلیغاتی خود انتخاب کردند. روند کار هم به طور خلاصه به این شکل است که بعد از دریافت سفارش و عقد قرارداد، تیم استراتژی سناریویی را برای

تیم یار

تیم یار   طرح تبلیغاتی نمونه کارها اجرا شده توسط آژانس تبلیغاتی سروش سیما

شانا

شانا   طرح تبلیغاتی نمونه کارها شانا | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند های مطرح کشور

پگاه

پگاه   طرح تبلیغاتی نمونه کارها پگاه | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند های مطرح کشور

موسسه اعتباری نور

موسسه اعتباری نور   طرح تبلیغاتی نمونه کارها موسسه اعتباری نور | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از

ایساکو

ایساکو   طرح تبلیغاتی نمونه کارها ایساکو | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند های مطرح کشور

بانک قوامین

بانک قوامین   طرح تبلیغاتی نمونه کارها بانک قوامین | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند های

بانک قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه رسالت   طرح تبلیغاتی نمونه کارها بانک قرض الحسنه رسالت | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با

بانک ملت

بانک ملت   طرح تبلیغاتی   نمونه کارها بانک ملت | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند

نرم افزار محک

نرم افزار محک   طرح تبلیغاتی نمونه کارها نرم افزار محک | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از

lady care

lady care   طرح تبلیغاتی نمونه کارها lady care | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند های

هورمزد

هورمزد   طرح تبلیغاتی نمونه کارها هورمزد | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند های مطرح کشور

چای گوزل

چای گوزل طرح تبلیغاتی نمونه کارها چای گوزل | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند های مطرح

گرم ایران

گرم ایران   طرح تبلیغاتی نمونه کارها گرم ایران | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند های

دکتر وین

دکتر وین   طرح تبلیغاتی نمونه کارها دکتر وین | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند های

چای کاپیتان

چای کاپیتان   طرح تبلیغاتی نمونه کارها چای کاپیتان | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند های

بوژنه

بوژنه   طرح تبلیغاتی نمونه کارها بوژنه | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند های مطرح کشور

به پرداخت ملت

به پرداخت ملت   طرح تبلیغاتی نمونه کارها به پرداخت ملت | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از

بازار مبل

بازار مبل   طرح تبلیغاتی نمونه کارها بازار مبل | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند های

بانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاون   طرح تبلیغاتی نمونه کارها بانک توسعه تعاون | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از

موسسه اعتباری کوثر

موسسه اعتباری کوثر   طرح تبلیغاتی نمونه کارها موسسه اعتباری کوثر | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از

بانک کشاورزی

بانک کشاورزی   طرح تبلیغاتی   نمونه کارها بانک کشاورزی | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند

بانک حکمت ایرانیان

بانک حکمت ایرانیان   طرح تبلیغاتی نمونه کارها بانک حکمت ایرانیان | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از

بانک دی

بانک دی   طرح تبلیغاتی   نمونه کارها بانک دی| شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند های

بی بی تک

بی بی تک   طرح تبلیغاتی نمونه کارها بی بی تک | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از

Amor

Amor   طرح تبلیغاتی محصولات آرایشی آمور   نمونه کارها Amor | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از

ابزار کشاورزی

ابزار کشاورزی   طرح تبلیغاتی تیزرهای ساخته شده برای ابزار آلات کشاورزی نمونه کارها ابزار کشاورزی | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که

مواد شوینده

مواد شوینده   طرح تبلیغاتی تیزرهای ساخته شده برای محصولات شوینده نمونه کارها مواد شوینده | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه

لوازم التحریر

لوازم التحریر   طرح تبلیغاتی   تیزرهای ساخته شده برای برندهای لوازم التحریر نمونه کارها لوازم التحریر | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد

آرایشی بهداشتی

آرایشی بهداشتی   طرح تبلیغاتی   تیزرهای ساخته شده دراین زمینه نمونه کارها آرایشی بهداشتی | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه

ورزش و سلامت

ورزش و سلامت   طرح تبلیغاتی تیزرهای ساخته شده برای دستگاه های ورزشی نمونه کارها ورزش و سلامت | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی

پوشاک تبلیغاتی

پوشاک تبلیغاتی   طرح تبلیغاتی   تیزرهای ساخته شده در زمینه پوشاک نمونه کارها پوشاک تبلیغاتی | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که

نرم افزاری

نرم افزاری   طرح تبلیغاتی   تیزرهای ساخته شده برای بسته های بالا نمونه کارها نرم افزاری | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد

محصولات غذایی

محصولات غذایی   طرح تبلیغاتی   تیزرهای ساخته شده برای محصولات غذایی نمونه کارها محصولات غذایی | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که

سازمان های دولتی

سازمان های دولتی   طرح تبلیغاتی تیزرهای ساخته شده برای سازمان ها نمونه کارها سازمان های دولتی | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد

لوازم خانگی

لوازم خانگی   طرح تبلیغاتی تیزرهای ساخته شده برای محصولات و تولیدات لوازم نمونه کارها لوازم خانگی | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد

خودرو

خودرو   طرح تبلیغاتی   تیزرهای ساخته شده برای شرکت های خودروسازی نمونه کارها خودرو | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه

بیمه

بیمه طرح تبلیغاتی   نمونه کارها بیمه | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری با بسیاری از برند های مطرح کشور

بانک

تیزرهای ساخته شده برای بانک ها و موسسات مالی نمونه کارها   تبلیغات بانک | شرکت تبلیغاتی سروش سیما در سال ۱۳۸۶ با هدف ایجاد یک نگرش نوین و رویکردی متفاوت در صنعت تبلیغات متولد شد. در مدت شروع به کار با سازمان صدا و سیما موفق به تولید آثار موفقی شد که زمینه همکاری